6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Tuesday, April 7, 2009

Προσλήψεις τώρα στα νοσοκομεία

Τον περασμένο Δεκέμβριο η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. κατέθεσε εξώδικο προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την κοινοτική οδηγία 93/104/Ε.Κ. Από την 1η Απριλίου οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων οφείλουν να συμμορφωθούν με τις νομικά κατοχυρωμένες υποχρεώσεις τους.
Συγκεκριμένα, η σχετική νομοθεσία καθιερώνει πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για το προσωπικό των Νοσοκομείων, ορίζοντας και το ωράριό τους σε 37,5 ώρες. Επίσης, στους εργαζόμενους εξασφαλίζεται, ανά εβδομάδα, ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης 24 ωρών, στις οποίες προστίθενται 12 συνεχείς ώρες ημερήσιας ανάπαυσης.
Επισημαίνεται ότι ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζόμενων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά μέσο όρο τις 8 ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από 8 ώρες κατά τη διάρκεια της εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία. Για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 12 συνεχείς ώρες.
Η εξασφάλιση επαρκούς χρόνου ανάπαυσης των εργαζομένων είναι, μεταξύ άλλων, βασική παράμετρος που επηρεάζει την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών.
Είναι προφανές ότι για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία των Νοσοκομείων σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις αποτελεί επιτακτική ανάγκη η άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. Οι ελλείψεις προσωπικού αγγίζουν σε ορισμένες ειδικότητες το 50-60 % των προβλεπόμενων θέσεων. Η αντοχή και η ανοχή των εργαζόμενων έχει προ πολλού εξαντληθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των εργαζόμενων και κατ΄ επέκταση των ασθενών.
Ο πολυσυζητημένος Νόμος Αβραμόπουλου προγραμματίζει την πρόσληψη 2.000 νέων γιατρών σε οργανικές θέσεις κατά προτεραιότητα σε υποστελεχωμένα τμήματα εντός του πρώτου εξαμήνου από την έναρξη ισχυός του νόμου. Εντός τριετίας με «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ!» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει διαδικασία θα προσληφθούν και 5.500 νοσηλευτές.
Ωστόσο, την τελευταία πενταετία όσοι εργαζόμαστε στον πολύπαθο χώρο των νοσοκομείων προσλήψεις ακούμε και προσλήψεις δεν βλέπουμε. Τι άλλο μένει ύστερα από όλα αυτά παρά να αναφωνίσει κανείς….«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ!»

διοικητικός υπάλληλος Νοσοκομείο Αγία Όλγα

No comments: