6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Thursday, June 18, 2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΓΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ: ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ 15/6/15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι τεχνολόγοι του ακτινολογικού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα λόγω της μείωσης του προσωπικού.
Η μεγάλη μείωση του προσωπικού οφείλεται στις συνταξιοδοτήσεις, στις αποσπάσεις- μετακινήσεις, στις μακροχρόνιες άδειες ( ανατροφής, άνευ αποδοχών).
Η Διοίκηση έχει ενημερωθεί επανειλημμένα αλλά δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Για την ασφαλή λειτουργία του τμήματος για να μην καταστρατηγείτε το πενθήμερο και να μπαίνουν οι άδειες χρειαζόμαστε 14 άτομα, ο σημερινός αριθμός των τεχνολόγων είναι 11 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι τις μέρες της γενικής εφημερίας το προσωπικό ισοδυναμεί με προσωπικό ασφαλείας, που εξυπηρετεί την εφημερία, τα τακτικά περιστατικά ,τα νοσηλευόμενα, τις μονάδες (ΜΕθ ΝΕΟΓΝΑ), επί κλίνης ακτινογραφίες, χειρουργεία, ογκολογικό.
Είναι αδύνατον να συνεχίσουμε έτσι, γι' αυτό με την στήριξη του σωματείου και της ομοσπονδίας μας (Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν) τις μέρες γενικής εφημερίας θα λειτουργούμε ως προσωπικό ασφαλείας κάνοντας μόνο τα περιστατικά της εφημερίας και τα νοσηλευόμενα παιδιά.
ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ

No comments: