6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Friday, October 31, 2014

ΠΟΕΔΗΝ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προκήρυξη ΝΕΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ από το καθήκον της Αξιολόγησης 

1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους αριθμός 22, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ
1) Τον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρούδη Βορίδη,
2) Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέα Λοβέρδο
3) Τον Υπουργό Άμυνας, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο
4) Τον Υπουργό Εργασίας, κ. Ιωάννη Βρούτση
5) Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που εδρεύει στην Αθήνα
********
Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 24/10/2014, ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ:
1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Υπουργεία Υγείας, Εργασίας, Παιδείας και Εθνικής Άμυνας, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων, όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που ασκήθηκε από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς ότι εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για:
Α. Ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας
Β. Περιορισμό, περικοπή και κατάργηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχών.
Γ. Απολύσεις εργαζομένων από τους Δημόσιους Τομείς της Υγείας και της Πρόνοιας
Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. 4250/14 εισάγει στους Δημόσιους Τομείς της Υγείας και της Πρόνοιας μέσω του τρίπτυχου «Αξιολόγηση» – Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα, έναν αντιδραστικό μηχανισμό παραγωγής αντικοινωνικών ανατροπών, με ειδικότερους στόχους:
Α. Την καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας (απολύσεις)
Β. Την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα της Υγείας και της Πρόνοιας
Γ. Τη γενίκευση και εγκατάσταση ενός κλίματος βίας, απειλών και ανασφάλειας στους χώρους εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι «απειλούνται» και «εκβιάζονται» ότι σε περίπτωση που δεν δεχτούν την εφαρμογή ενός νόμου, η αντισυνταγματικότητα -σημειωτέον- του οποίου θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 στο ΣτΕ (έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), θα στερηθούν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδικασίες προαγωγών ή μετατάξεων.
2.Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα Υγείας - Πρόνοιας, με κοινωνικό περιεχόμενο και τρόπο, που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια των υπηρεσιών απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου των Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας - Πρόνοιας και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.
Στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας το προσωπικό είναι κάτω των ορίων ασφαλείας. Υπάρχουν 30.000 κενές οργανικές θέσεις. Έχουν αποχωρήσει πάνω από 15.000 υγειονομικοί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας.
Οφείλονται δεκάδες ρεπο, κανονικές άδειες και εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης. Για 30 – 40 ασθενείς στις κλινικές κάνει βάρδια μία Νοσηλεύτρια. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι αποδεκατισμένες.
ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
1) Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:
i) από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
Η απεργία θα εκκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2014, ημέρα κοινοποίησης του εξωδίκου δηλώσεως της ΠΟΕΔΗΝ στα αρμόδια Υπουργεία, δια της οποίας γνωστοποιείται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της ΠΟΕΔΗΝ, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι 31/12/2014.
Με την ίδια ως άνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή να προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                    ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΕΘΩΝΙΟΥ

ΝΑ ΤΙ ΕΝΟΟΥΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ -ΒΟΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα 31-10- 2014
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187
3ος όροφος Γρ. 21-22
Τηλ. 2105236132
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Παραμονή της αργίας της 28ης Οκτωβρίου οι προϊστάμενοι και τμηματάρχες έμαθαν από τη Διαύγεια του Υπουργείου την τοποθέτησή τους.

Ενδεικτικό της αντίληψης του Υπουργού Υγείας περί αξιοκρατίας και δικαιοσύνης είναι το γεγονός ότι ο Γεν. Δ/ντής Υγείας Πέτρος Γιαννουλάτος ο οποίος ήταν ο μόνος Γεν. Δ/ντής που αρνήθηκε να εκδώσει πράξη επιμερισμού ποσοστών για την δήθεν αξιολόγηση, συμμετέχοντας στην απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ και στην συνέχεια σε αυτή του Συλλόγου μας, υποβιβάζεται σε υπάλληλο.
Οι τοποθετήσεις δε διευθυντών και τμηματαρχών έχουν κομματικό για τους ημέτερους και εκδικητικό - τιμωρητικό για τους πολιτικά αντίθετους χαρακτήρα και έγιναν σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη της συνδικαλιστικής παράταξης της ΔΑΚΕ.
Έτσι παρακάμφθηκε ο Ν. 4275/2014 και είτε δεν τοποθετήθηκαν τμηματάρχες που είχαν κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια, είτε μετακινήθηκαν άλλοι με σοβαρά κινητικά προβλήματα υγείας χάριν της τοποθέτησης άλλου «ημέτερου» προϊσταμένου, είτε τοποθετήθηκαν τμηματάρχες σε θέσεις που είχαν συσταθεί ειδικά γι αυτούς, και τελικά αγνοήθηκαν τα τυπικά προσόντα και τα χρόνια υπηρεσίας.
Βρεθήκαμε μπροστά σε φαινόμενα είτε διευθυντές να υποβιβάζονται σε τμηματάρχες στην Δ/νση που υπηρετούσαν ως διευθυντές είτε διευθυντές να έχουν σχεδόν τα μισά χρόνια από τους τμηματάρχες τους και τμηματάρχες με λίγα χρόνια υπηρεσίας να έχουν υπό την καθοδήγησή τους συναδέλφους με πολυετή εμπειρία και αποδεδειγμένη γνώση.
Επίσης, «αναμορφώθηκαν» Διευθύνσεις με ταυτόχρονη μετακίνηση Τμηματαρχών και Διευθυντή με συνέπεια τη προβληματική λειτουργία τους ή μετακινήθηκαν τμηματάρχες γιατί, μεταξύ άλλων, διεκδίκησαν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς για τους υπαλλήλους του Υπουργείου αφού πρώτα απειλήθηκαν με σκοπό να τους φιμώσουν.
Άραγε αυτή την αξιολόγηση επαγγέλλεται ο Υπουργός Υγείας και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης;

Και γιατί όλα αυτά;
Προφανώς για τη διάλυση των Υπηρεσιών , την απορρύθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υλοποίηση μνημονιακών δεσμεύσεων που θα οδηγήσουν σε απολύσεις.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την ύπαρξη τριών Γενικών Διευθύνσεων εκ των οποίων οι δύο είναι υποστηρικτικές (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων & Διοικητικής Υποστήριξης και Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) και μόνο μία (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας) αφορά στην ίδια την αποστολή του Υπουργείου, δηλαδή στην ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας καθώς και στη διασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας ιατρικών, φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών σε όλους.


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σας καλούμε να σταθούμε όλοι αλληλέγγυοι στους συναδέλφους που αδικήθηκαν και να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα δημόσιας και δωρεάν υγείας για όλους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 1. Την άμεση ανάκληση των άδικων αποφάσεων

 1. Την εκ νέου τοποθέτηση προϊσταμένων με δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο σε συνεργασία με την αρμόδια γι αυτό Δ/νση Προσωπικού, χωρίς την παρεμβολή κομματικών ή άλλων παραγόντων.

ΣΟΛΔΑΤΟΣ Δ. / Πρόεδρος
ΦΡΑΓΚΟΥ Κ. / Γεν. Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ Σ. / Αντιπρόεδρος

ΜΠΑΚΑΛΗ Δ. / Ταμίας

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΕΚΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΙΣΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας σηματοδότησαν ένα νέο σκηνικό που χαρακτηρίζεται από την σημαντική αύξηση της συμμετοχής σε αυτές παρ´ ότι αυτή παραμένει κάτω από το 50%. Αυτή δεν προέρχεται από την αύξηση του κύρους του ΙΣΑ όπως διατείνεται η απερχόμενη πλειοψηφία της ΔΗΚΙ αλλά ακριβώς από το αντίθετο: από την διάθεση χιλιάδων γιατρών να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πολιτική γραμμή που εφάρμοσε το προηγούμενο ΔΣ
Η ΔΗΚΙ (Πατούλης) παρουσίασε σημαντική υποχώρηση των ποσοστών (περίπου 15%) και των εδρών της στο νέο ΔΣ( 6 από 9 το 2011) έχασε την απόλυτη πλειοψηφία για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια . Οι γιατροί της Αθήνας αποδοκίμασαν την χωρίς προηγούμενο προσωπική προβολή του προέδρου, τον αυταρχικό τρόπο λειτουργίας του ΙΣΑ .Παρ´όλα αυτά συνολικά οι παρατάξεις που κινούνται πολιτικά στον νεοφιλελεύθερο χώρο και στηρίζουν ουσιαστικά την άθλια πολιτική κυβέρνησης ΔΝΤ και ΕΕ δεν υποχωρούν σημαντικά . Οι παρατάξεις που κινούνται στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ πλήρωσαν ακριβά την συμμετοχή των κομμάτων στις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και σημείωσαν παταγώδη αποτυχία
Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή(ΕΚΑ) συμμετείχε στις εκλογές προτάσσοντας την λογική της ανάγκης του πανυγειονομικού και παλλαικού ξεσηκωμού ενάντια στην πολιτική - σφαγείο των κοινωνικών δικαιωμάτων, της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας και της χωρίς προηγούμενο επιθεσης στα επαγγελματικά δικαιώματα των γιατρών. Ενάντια στις λογικές διαχείριςης και εκλογικής αναμονής από τη μιά (ΣΥΡΙΖΑ) ή κομματικής περιχαράκωςης και ατολμίας να συμβάλλει ουςιαςτικά στην αντεπίθεςη του κινήματος από την άλλη (ΚΚΕ) .Τα ποσοστά μας απο 5,5% μέχρι 8,5% στις διάφορες κάλπες θα συμβάλλουν στην μεγάλη ανάγκη ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ της πολιτικής των μνημονίων αναξάρτητα διαχειριστή, και του κυβερνητικού και γραφειοκρατικου συνδικαλισμού 
Στο νέο ΔΣ του ΙΣΑ έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις που μπορούν να συμβάλλουν σε μια αλλαγή πορείας του ΙΣΑ ενάντια στην κυβερνητική πολιτική που υποτάσσεται στο χρέος , στο ΔΝΤ , την ΕΕ και τα συμφέροντα του κεφάλαιου στην υγεία. 
Το Αγωνιστικό μέτωπο αύξησε σημαντικά τα ποσοστά του παρ´ότι αυτά απέχουν σημαντικά απο εκείνα του πολιτικού χώρου που κινείται (ΣΥΡΙΖΑ) ενώ η ΔΗΠΑΚ (ΚΚΕ) διατηρεί τις δυνάμεις της . Παράλληλα ανεξάρτητα σχήματα που παρά τις αντιφάσεις τους κινούνται σε λογική αγώνα κατά της κυβερνητικής πολιτικής κερδίζουν έδρα στι νέο ΔΣ ( πχ νέοι γιατροί ΚΙΝΙ)
Το ΕΚΑ με αφορμή τις επερχόμενες διαδικασίες για εκλογή προεδρείου δηλώνει τα εξής : Το προεδρείο ακολουθεί συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση του ΔΣ του ΙΣΑ όπως εξάλλου αποδείχθηκε χιλιάδες φορές στην προηγούμενη θητεία και έτσι η εκλογή δεν μπορεί να είναι τυπική διαδικασία. 
Βασικά στοιχεία της πολιτικής κατεύθυνσης του ΙΣΑ και άρα και του προεδρείου του πρέπει να είναι:
- Ανατροπή τώρα της κυβερνητικής πολιτικής, με ή χωρίς μνημόνια, με ή χωρίς ΔΝΤ που επιβάλλει η μόνιμη εποπτεία της ΕΕ και θα συνεχίζει να σπέρνει ανθρωπιστική κρίση και μαύρο μέλλον για την πλειοψηφία των γιατρών
- Κάτω ο κυβερνητικός συνδικαλισμός , όχι στις παρατάξεις που αποδέχονται όλα τα ιδεολογήματα των μνημονίων και την κυβερνητική πολιτική
-Άμεση αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την δημόσια υγεία, στα αναγκαία επίπεδα που απαιτούν οι σημερινές τεράστιες κοινωνικές ανάγκες. Δημόσια, δωρεάν, καθολική, υψηλής ποιότητας και έγκαιρη περίθαλψη για όλους.
- άμεσα μέτρα για την ανεργία και το κύμα μετανάστευσης των νέων γιατρών. Να ανοίξουν τώρα, κόντρα στις μνημονιακές δεσμεύσεις, χιλιάδες νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ, σε νοσοκομεία και πρωτοβάθμια περίθαλψη, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες του λαού.
- Να σταματήσει ΑΜΕΣΑ το αίσχος της απλήρωτης εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
- Να υπογραφούν στο ΕΣΥ , στον ΕΟΠΥΥ και στον ιδιωτικό τομέα συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που να εξασφαλίζουν στους γιατρούς αξιοπρεπείς αποδοχές και σταθερές εργασιακές σχέσεις.. Να δοθούν πίσω όλα τα κλεμμένα και περικοπές από το 2009 και μετά.
- Απορρίπτουμε το ψευτοδίλημμα πάγια αντιμισθία ή «κατά πράξη και περίπτωση» στις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Γενναία αύξηση του προυπολογισμού κόντρα στους σφαιρικούς κλειστούς προυπολογισμούς που επιβάλλει η θηλιά του χρέους.Οι διαπραγματεύσεις να γίνουν από αιρετές και ανακλητές επιτροπές.
- Μέτωπο κατά των απολύσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Να μην χαθεί καμιά θέση εργασίας ! Να επαναπροσληφθούν ΟΛΟΙ οι απολυθέντες χωρίς αποζημίωση ,από τα πολυιατρεία του ΕΟΠΥΥ. 
-Άμεσα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση! Όλοι οι κάτοικοι της χώρας φτωχοί, άνεργοι, ανασφάλιστοι, μετανάστες να έχουν ΙΣΟΤΙΜΗ πρόσβαση στις δομές υγείας, από την πρόληψη μέχρι την τριτοβάθμια περίθαλψη και αποκατάσταση. Κατάργηση του απάνθρωπου διαχωρισμού ανασφάλιστου από ασφαλισμένο, κατάργηση της συμμετοχής σε φάρμακα και νοσηλεία.
-Ταξική κοινωνική αλληλεγγύη . Η κοινωνική αλληλεγγύη δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι αγώνας για την διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία των συμπολιτών μας που χειμάζονται από την κοινωνική κρίση, για την αποκάλυψη των τεράστιων υγειονομικών προβλημάτων του λαού και των αιτών που τα γεννούν, για να πάρει τελικά ο ίδιος ο λαός στα χέρια του την υπόθεση της προάσπισης της δημόσιας υγείας
Το παραπάνω πολιτικό πλαίσιο καταθέτουμε στη συζήτηση για την ανάδειξη νέου προεδρείου στο ΔΣ του ΙΣΑ και καλούμε όλες τις μαχόμενες αριστερές δυνάμεις καθώς και τις ανεξάρτητες παρατάξεις που αυτοτοποθετούνται απέναντι στην κυβερνητική πολιτική να πάρουν θέση.Κυρίως όμως είναι μάχιμη πρόταση αγώνα σε όλους τους γιατρούς που πλήττονται από την άθλια πολιτική και θέλουν να συμβάλλουν στον αναγκαίο όσο ποτέ πανυγειονομικό παλλαϊκό ξεσηκωμό για να φύγουν κυβέρνηση , μνημόνια, ΔΝΤ και ΕΕ!!


ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

29/10/2014

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ: ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΑΠΌ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ
Με πρωτόγνωρη μαζικότητα και σε κλίμα έντονης αγανάκτησης πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων του νοσοκομείου Σισμανόγλειο σήμερα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου με τη παρουσία μελών του ΔΣ της κεντρικής ΕΙΝΑΠ, των τοπικών 5μελών επιτροπών της ΕΙΝΑΠ του Σισμανογλείου και του Φλέμινγκ, εκπροσώπου της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ καθώς και πολιτών που ήρθαν για να συμπαρασταθούν στα αιτήματα μας και τον αγώνα μας. 
Όλοι οι ομιλητές εκδήλωσαν τη κατηγορηματική αντίθεση τους απέναντι στο κλείσιμο του Φλέμινγκ με όποιο περιτύλιγμα και εάν πλασάρετε καθώς και απέναντι στη μεταφορά των τακτικών εξωτερικών ιατρείων του Σισμανογλείου στη πτέρυγα Τσαγκάρη. 
Κοινή ομολογία όλων των παρεβρισκομένων ήταν ότι η μεταφορά του χειρουργικού τομέα του Φλέμινγκ στο Σισμανόγλειο σηματοδοτεί και τον αποχαρακτηρισμό του από γενικό νοσοκομείο που είναι τώρα (με τις όποιες σοβαρές ελλείψεις βέβαια σε διάφορες ειδικότητες) και τη μετατροπή του σ΄ ένα ιδιότυπο "νοσοκομείο" που θα προσπαθήσει να συγκεράσει από τη μία τακτικά εξωτερικά ιατρεία ενός δημόσιου νοσοκομείου, πιθανά με τη συνύπαρξη δύο ψυχιατρικών κλινικών ή με μια μονάδα χρονίως πασχόντων... ΄
Μια τέτοια εξέλιξη είναι βέβαιο πως θα το θέσει εκτός εφημέρευσης με αποτέλεσμα να στερηθεί η περιοχή ακόμα δύο ημέρες λιγότερες εφημερία την εβδομάδα (εκτός τις άλλες δύο ημέρες που έχασε με το κλείσιμο του Παπαδημητρίου). Και βέβαια δε πρέπει να ξεχνάμε τα 600 κρεβάτια που έχουν μειωθεί στη περιοχή!! 
Τονίστηκε επίσης ότι είναι παραπάνω από βέβαιο πως το Σισμανόγλειο θα βυθιστεί από τα ράντζα που θα γεμίσουν το νοσοκομείο, εάν δε καταρρεύσει άμεσα, από τη στιγμή που θα αποχαρακτηριστεί το Φλέμινγκ ή θα κλείσει, με το τεράστιο όγκο ασθενών που θα δεχτεί. 
Αλγεινή εντύπωση βεβαίως προκαλεί και το παγκοσμίως πρωτότυπο αλλού να βρίσκεται ένα νοσοκομείο και αλλού τα εξωτερικά του ιατρεία που στόχο έχουν βέβαια τη διάλυση των σύγχρονων εξωτερικών ιατρείων του Σισμανογλείου με τη μεταφορά τους (μερικής ή ολικής; - εδώ γίνονται "παζάρια"!) σε χώρο της Πτ. Τσαγκάρη του Α. Φλέμιγκ - και όχι στην Πτέρυγα Μπόμπολα όπως αρχικά είχε υπονοηθεί - η οποία συνιστά ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και ταλαιπωρία για τους ασθενείς αλλά και το προσωπικό, με σοβαρά προβλήματα ασφάλειας για τους ασθενείς αφού δεν θα υπάρχει χειρουργική ειδικότητα σε περίπτωση που χρειαστεί .κάποια άμεση παρέμβαση!!
Την ίδια ώρα στη συνέλευση καταδικάστηκε από τους παρευρισκόμενους, η προσπάθεια της Διοίκησης να στερήσει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, με επιμονή και κάθε τρόπο, από το Φλέμιγκ - ανάμεσσά τους και το μηχάνημα οστικής πυκνότητας, καθώς και ενός ακτινολογικού μηχανήματος - με προφανή στόχο την αποστέρηση πολύτιμων υπηρεσιών από το Νοσοκομείο.
Αυτό είναι όμως και το σχέδιο της συγκυβέρνησης και του υπ. υγείας που δε κάνει πίσω από το στόχο να κλείσει νοσοκομεία και να απολύσει εργαζόμενους. 
Τέλος το σύνολο των παρευρισκομένων συμφώνησε στην έναρξη κινητοποιήσεων, με στάσεις, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, εκδηλώσεις και απεργίες σε συντονισμό με τα άλλα νοσοκομεία αλλά και τη ΠΟΕΔΗΝ, ΕΙΝΑΠ και τους τοπικούς φορείς. 
Στην αυριανή συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Φλέμινγκ με φορείς κλπ θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης με έναρξη κινητοποιήσεων από βδομάδα και μέχρι να πάρουν τα σχέδια τους πίσω.
Ο δρόμος του αγώνα μπορεί μόνο να υπερασπίσει την ύπαρξη των νοσοκομείων μας και των θέσεων εργασίας μας. 
Να είμαστε όλοι παρόντες στις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες συντονισμένα με στόχο να μη περάσουν τα σχέδια της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας!

Tuesday, October 28, 2014

ΑΓ.ΟΛΓΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Την Τρίτη στις 4 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στο σύλλογο εργαζομένων του νοσοκομείου Αγ.ΟΛΓΑ για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Το Νυστέρι στηρίζει και συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο της πρωτοβουλίας αντίστασης και πάλης. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΗΣ

Στις 4 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του σωματείου μας για την ανάδειξη των αντιπροσώπων μας για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ. Πραγματοποιούνται την ώρα που η κυβέρνηση με εντολή των ΕΕ και ΔΝΤ ετοιμάζονται με το νέο προϋπολογισμό του 2015 και την νέα συμφωνία-μνημόνιο, για νέο γύρο περικοπών, λιτότητας, λουκέτων σε υγειονομικές μονάδες και μαζικών απολύσεων.
Θα συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε μέσα στα νοσοκομεία οτιδήποτε «χαλαρό» σαν αγχολυτικό χωρίς να ανοίγουμε την συζήτηση για τα προβλήματα που μας απασχολούν; Θα περιμένουμε να μας αξιολογήσουν (ο νόμος αυτός ή κάποιος επόμενος είναι εδώ) για να απεγκλωβιστούμε(;;) από την φτώχια του μισθού μας; Θα αποδεχτούμε την νέα πειθάρχηση- υποταγή, τις νέες δεξαμενές απολύσεων, το κλείσιμο και την κατηγοριοποίηση νοσοκομείων; Θα βλέπουμε τον ένοχο στον άλλο κλάδο με το μικρόβιο της διάσπασης να «μολύνει» τις συνειδήσεις μας ζητώντας να πληρώσουν οι άλλοι για να την «γλυτώσουμε» οι ίδιοι; Θα συνεχίσουμε το καθημερινό αγκομαχητό για να βγουν οι καθημερινές υποχρεώσεις ή για να αποκτήσουμε τίτλους σπουδών θεωρώντας ότι κάνουμε το καλύτερο για την ζωή μας; Θα συνεχίσουμε να αφήνουμε τα πράγματα να τα ορίζουν και να τα καθορίζουν τα αφεντικά του τόπου (ΕΕ-ΔΝΤ) και τα ντόπια κυβερνητικά ανδρείκελα;
Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα που δεν αναφέρθηκαν συμπυκνώνονται τελικά στο ερώτημα αν θα αποδεχτούμε, θα προσαρμοστούμε-παραδοθούμε στη βαρβαρότητα ή θα της φράξουμε το δρόμο για να ζήσουμε;
11 νοσοκομεία κλειστά, 25 χιλιάδες λιγότεροι εργαζόμενοι στην υγεία, περικοπές που υπονομεύουν την λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων, ίδρυση ανώνυμης εταιρείας για την διαχείριση των πόρων της υγείας, την ΕΣΑΝ ΑΕ που θα βάλει ταφόπλακα στα απομεινάρια του ΕΣΥ και θα επιταχύνει την λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια των δημόσιων νοσοκομείων, την προώθηση ακόμα μεγαλύτερων περικοπών και την σύνδεση κάθε αναγκαίας υγειονομικής λειτουργίας και ιατρικής πράξης, των αμοιβών, των συνθηκών εργασίας μας, με το κριτήριο του κέρδους. Ο στόχος είναι τα νοσοκομεία να γίνουν πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενα με μηδενική κρατική χρηματοδότηση. Τα παραμύθια για την ανάπτυξη δεν είναι τίποτα άλλο από πολιτικές που αρπάζουνε μισθούς, συντάξεις και τις δουλειές μας, κλείνουν νοσοκομεία, σχολεία και πανεπιστήμια, αφήνουν χιλιάδες οικογένειες, συνταξιούχους και ασθενείς χωρίς ασφάλιση και πρόσβαση στο φάρμακο και την θεραπεία.
Χρειάζεται να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, κόντρα σε ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ οι οποίες υπερασπιζόμενες την κυβέρνηση μας έβαλαν στο περιθώριο λέγοντάς μας ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Ακόμα και αριστερές παρατάξεις μας ψεκάζουν με εκλογικές αυταπάτες και αναχωρήσεις για αριστερές κυβερνήσεις και λαϊκές εξουσίες παρακάμπτοντας τον αγώνα για τα προβλήματα μας. Φυσικό επακόλουθο να ριζώνει η απογοήτευση και η ανημποριά. Η υπονόμευση του αγώνα της απεργίας και η δήθεν αναζήτηση άλλων μορφών πάλης ανοίγει τον δρόμο για την κυβερνητική επέλαση και συντριβή των δικαιωμάτων μας.
Το δρόμο δείχνουν η αντίσταση χιλιάδων εργαζόμενων στο δημόσιο ενάντια στην αξιολόγηση, αλλά και οι αγώνες που επιμένουν να συγκρούονται με τις απολύσεις (σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι της ΕΡΤ), οι αγώνες που συγκρούονται με τα αφεντικά σε αφάνταστα πιο δύσκολες συνθήκες από εμάς όπως στην COSCO (που ακόμη και χωρίς σωματείο κέρδισαν!) και στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας. Ας αναρωτηθούμε πως 500 καθαρίστριες δημιουργούν με την συγκινητική πάλη τους πολιτικό γεγονός;
Εμείς δεν μπορούμε να αγωνιστούμε; Θέλουν να μας πείσουν πως δεν μπορούμε γιατί μας θέλουν εκτός από ψηφοφόρους και διάδικους να τρέχουμε στα δικαστήρια.
Ήδη πολλοί από εμάς βρεθήκαμε μαζί στην προσπάθεια να οργανώσουμε από τα κάτω την αντίσταση και στο νοσοκομείο μας. Συμμετείχαμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις νοσοκομείων. Συντονιστήκαμε με άλλα σωματεία, επιτροπές αγώνα και εργαζόμενους νοσοκομείων. Στηρίξαμε τις δράσεις ενάντια στα χαράτσια, τις κινητοποιήσεις για να μην κλείσουν νοσοκομεία στην Αθήνα και την επαρχία, να μην απολυθούν συνάδελφοι, για να μην περάσει η αξιολόγηση σφαγείο. Μπήκαμε μπροστά στον αντιφασιστικό αγώνα για να μην περάσουν οι νεοναζί της χρυσής αυγής στα νοσοκομεία και στις γειτονιές μας.
Το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, δεν μπορεί να είναι μία από τα ίδια. Να στείλουμε μήνυμα αγωνιστικής κλιμάκωσης, να ανατρέψουμε την αδράνεια και της παθητικότητα, να δυναμώσουμε την προσπάθεια για την αντίσταση του υγειονομικού κινήματος, να απαιτήσουμε αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, την αναγκαία χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία μας και ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και περίθαλψης για όλους και για όλες. Ο απεργιακός αγώνας με διάρκεια είναι ο πραγματικός δρόμος για εμάς. Αυτόν τον αγώνα φοβούνται και γι’ αυτό η κυβέρνηση φέρνει νόμο που ουσιαστικά καταργεί την απεργία. Πρέπει γοργά να συγκροτηθούμε. Σ’ αυτήν την προοπτική καλούμε όλους όσους όπως και εμείς ασφυκτιούν από την καταθλιπτική σιγή νεκροταφείου δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Να πάρουμε το βάρος για να υπάρξει αγωνιστική, μαζική και μαχητική απάντηση.

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ

ΨΗΦΙΣΤΕ –ΣΤΗΡΙΞΤΕ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ Κ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ: ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ


23/10/2014

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
 «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» &
 «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»


ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Α.ΦΛΕΜΙΓΚ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ

ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 30/10/14

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/10/14Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Σισμανόγλειο και Αμαλία Φλέμιγκ, εδώ και πολύ καιρό ερχόμαστε αντιμέτωποι με την υλοποίηση της πολιτικής κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ για το ξεπούλημα και το κλείσιμο των Δημόσιων Νοσοκομείων. Αυτό το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή με αποτέλεσμα το οριστικό του κλείσιμο του νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ, καθορίζοντας μάλιστα συγκεκριμένες οδηγίες και χρονοδιάγραμμα (δείτε εδώ την απόφαση του Υποδιοικητή της 1ης ΥΠΕ κ. Ζώτου)
· Με πρόσχημα το νοικοκύρεμα και επικαλούμενοι υποκριτικά διάφορες δικαιολογίες, όπως η υποχρέωση καταβολής ενοικίου για το κεντρικό κτίριο του Φλέμιγκ – ξεχνώντας, τάχα, πως τα χρήματα από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας καταλήγουν πίσω στον κρατικό κορβανά - κλείνουν το Νοσοκομείο!
· Θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό του κέρδους.Σχεδιάζουν συγχώνευση (κατάργηση δηλαδή) κλινικών, Αιμοδοσίας, Μονάδας Νεφρού κλπ στο ήδη κορεσμένο Σισμανόγλειο ενώ στην πολύ μικρότερη Πτ. Μπόμπολα μεταφέρουν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Σισμανογλείου, κάποια (;) ιατρεία του ΠΕΔΥ και μερικά κρεβάτια νοσηλείας. Προωθούν με συνοπτικές διαδικασίες νέο οργανισμό που εκτός από τις δομές θα καταργήσει και τις οργανικές θέσεις του προσωπικού. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που το Φλέμιγκ είναι επιλεγμένο ως κέντρο υποδοχής πιθανών κρουσμάτων ΕΜΠΟΛΑ!
Ο λαός, όχι μόνο της Βορειοανατολικής Αττικής αλλά και ευρύτερα, στερήθηκε, μόνο τα τελευταία χρόνια, ένα ολόκληρο Νοσοκομείο («Παπαδημητρίου»), ενώ από το «Αμαλία Φλέμιγκ» απόμειναν σχεδόν οι μισές υπηρεσίες που παρείχε και αυτές με ελάχιστο προσωπικό. Το «Σισμανόγλειο» , με λιγοστά μέσα, και δυναμικό, με ράντζα στην εφημερία, με ατέλειωτες ώρες αναμονής και ταλαιπωρίας για τους ασθενείς αναγκάζεται να σηκώσει το βάρος των αναγκών, ουσιαστικά της μισής Αττικής και την ίδια ώρα οι ασθενείς να βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη (απογευματινά ιατρεία, χειρουργεία, κλπ.)
Το Α. ΦΛΕΜΙΓΚ, είναι το μόνο από την ομάδα των Νοσοκομείων που είχε σχεδιάσει να κλείσει η συγκυβέρνηση που στέκει ακόμα στα πόδια του. Χάρη στους αγώνες των εργαζομένων και των κατοίκων συνεχίζει να εξυπηρετεί και να νοσηλεύει εκατοντάδες πολίτες κάθε μήνα.
Στην πραγματικότητα, το μόνο που επιδιώκουν είναι η κατάργηση ενός ακόμα νοσοκομείου! Με την υλοποίηση του΄΄σχεδίου΄΄ χαρίζουν εκτάσεις – φιλέτα στους ¨επενδυτές¨ κερδοσκόπους.
Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε. στην πραγματοποίηση αυτών των σχεδίων. Καλούμε:


· Τους εργαζόμενους των νοσοκομείων Σισμανόγλειο και Φλέμιγκ σε Συνέλευση την Πέμπτη 30/10/14 ώρα 11πμ στο Αμφιθέατρο του Σισμανογλείου
· Όλους τους μαζικούς φορείς του Βορειοανατολικού άξονα της Αττικής, Την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους και Δημοτικές Παρατάξεις, Τα πολιτικά κόμματα, επιτροπές πολιτών, όλες τις συλλογικότητες και κάθε πολίτη ξεχωριστά σε συγκέντρωση – ενημέρωση την Παρασκευή 13μμ στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Α. Φλέμινγκ.
Φίλοι και φίλες, Τα Νοσοκομεία της περιοχής μας κλείνουν και η υγεία θα αφορά μόνος αυτούς που έχουν χρήματα να πληρώσουν. Να τους σταματήσουμε και να απαιτήσουμε:
· Δωρεάν δημόσια υγεία για όλους
· Κανένα νοσοκομείο κλειστό
· Καμιά απόλυση εργαζόμενου
· Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα


ΠΟΕΔΗΝ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ 24/10


ΑΘΗΝΑ 27/10/2014
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3752
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/10/2014

Προκηρύσσουμε το 14ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ στις 9-10-11 Φεβρουαρίου 2015, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Novotel (Μιχαήλ Βόδα 4-6).
Το δίμηνο που πέρασε οργανώσαμε δυναμικές μορφές δράσης (τόσο η ΠΟΕΔΗΝ, όσο και η ΑΔΕΔΥ), ενάντια στο νέο Σύστημα Αξιολόγησης, αλλά και ενάντια των πολιτικών της υγείας που μετατρέπουν τις εναπομείναντες μονάδες του ΕΣΥ σε ανταγωνιστικές, ανταποδοτικές.
Με τις πρωτοβουλίες μας διατηρήσαμε τον υψηλό βαθμό συσπείρωσης των εργαζομένων στα Πρωτοβάθμια Σωματεία, την ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ.
Έχουμε τις δυνατότητες εκμεταλλευόμενοι την πολιτική συγκυρία (καταρρέουσα κυβέρνηση, προεκλογική περίοδο) να ανατρέψουμε τις ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ που βάζουν στο μάτι τα εναπομείναντα κοινωνικά, εργασιακά (και τον συνδικαλιστικό νόμο), ασφαλιστικά, μισθολογικά δικαιώματα.
Οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι προετοιμάζουν την πολιτική της Μεταμνημονιακής περιόδου.
Προκάλεσαν τρικυμία στην ελληνική οικονομία (άνοδος του κόστους δανεισμού) στέλνοντας μηνύματα για το ποιος χαράσσει την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η κυβέρνηση έτρεξε να διαβεβαιώσει ότι θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις λιτότητας και μείωσης των κοινωνικών δαπανών. Εξάλλου με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (με μνημόνια ή χωρίς μνημόνια) ακολουθούνται πολιτικές λιτότητας.
Οργανώσαμε περιοδείες στα Σωματεία μέλη όλης της χώρας.
Διαπιστώσαμε τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας και νοσηλείας εξαιτίας της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης.
Οι λειτουργικές δαπάνες των Μονάδων του ΕΣΥ είναι 60% κάτω σε σχέση με το έτος 2009. Αδυνατούν να προμηθευτούν υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό. Οι Επιτροπές Λοιμώξεων των Νοσοκομείων δεν διαθέτουν το απαραίτητο προστατευτικό υγειονομικό υλικό για να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού «Έμπολα». Δεν διαθέτουν καν γάντια και μάσκες.
Κάθε πέρυσι και καλύτερα με την κρατική χρηματοδότηση αφού οι δαπάνες σύμφωνα με τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ κατρακυλάνε χρόνο με το χρόνο στο 6% του ΑΕΠ.
Απαιτούνται δυναμικές παρεμβάσεις των Υγειονομικών φορέων ενόψει της κατάθεσης του Προϋπολογισμού του έτους 2015.
Το προσωπικό είναι κάτω των ορίων ασφαλείας. Η μία στις τρεις οργανικές θέσεις είναι κενές σε οργανισμούς που συστήθηκαν την τελευταία τετραετία, σύμφωνα με τις ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ δεσμεύσεις (καταργήσεις χιλιάδων κλινών και οργανικών θέσεων).
33.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα απέστειλαν οι Υπουργοί της Υγείας αίτημα για 2.900 προσλήψεις στους συναρμόδιους Υπουργούς. Οι προσλήψεις αυτές απαιτούν πολύ χρόνο για έγκριση, προκήρυξη, διαδικασία επιλογής και πρόσληψη. Ακόμη όμως και εάν ολοκληρωθεί η διαδικασία, στη καλύτερη των περιπτώσεων θα προσληφθούν σε ενάμιση χρόνο. Ούτως ή άλλως είναι σταγόνα στον ωκεανό με δεδομένο ότι αναμένονται νέες πολυάριθμές συνταξιοδοτήσεις.
Τα Ασφαλιστικά Ταμεία καταρρέουν αφού με τις ασκούμενες πολιτικές απομειώθηκε η περιουσία τους και χρόνο με το χρόνο μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση. Καταργήθηκαν οι κοινωνικοί πόροι, υπάρχει μεγάλη ανεργία, εισφοροδιαφυγή και κλοπή. Είναι λοιπόν αναμενόμενο με τις πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση να υπάρξουν νέες μεγάλες μειώσεις των συντάξεων.
Μειώσεις για νέους και παλαιούς συνταξιούχους. Εξάλλου ισχύει η Ρήτρα Μηδενικού Ελλείμματος με την οποία οι παροχές ρυθμίζονται σε συνάρτηση με τα έσοδα των ταμείων.
Με σχετική ανακοίνωσή μας ανακόψαμε το κύμα συνταξιοδοτικής φυγής.
Διεκδικούμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 3.000 κατ’ έτος (το πρώτο έτος 5.000).
Οι πολίτες καλούνται να βάζουν το χέρι όλο και πιο βαθιά στη τσέπη για αγορά των υπηρεσιών και οι Μονάδες του ΕΣΥ μετατρέπονται με γοργούς ρυθμούς σε ανταγωνιστικές.
Οι υπηρεσίες υγείας θα αποτιμώνται στη πραγματική τους αξία, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους (νέες μειώσεις μισθών) και οι πολίτες θα καλούνται να αγοράζουν εξ’ ολοκλήρου.
Όσοι έχουν, οι υπόλοιποι στον καιάδα ή την φιλανθρωπία. Οι πολιτικές που ακολουθούνται αποβλέπουν στην σταδιακή μετατροπή του συστήματος σε ανταποδοτικό – ανταγωνιστικό. Καταργήθηκαν Νοσοκομεία, χιλιάδες κλίνες, κλινικές και οργανικές θέσεις. Προς κατάργηση οδηγούνται τα (50) διασυνδεόμενα Νοσοκομεία και τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
Οι Πρωτοβάθμιες Υπηρεσίες μεταφέρονται στις Υγειονομικές Περιφέρειες στο τέλος του χρόνου με στόχο την ψευτοαξιολόγηση και την κατάργηση πολλών από αυτών. Ο ΕΟΠΥΥ που είναι αγοραστής των υπηρεσιών θα απορροφηθεί από την ΕΣΑΝ.
Η ΠΟΕΔΗΝ ανέδειξε την ΕΣΑΝ ως μαγαζί της υγείας, ως ταφόπλακα του ΕΣΥ. Ανέδειξε με τις πρωτοβουλίες και τις κινητοποιήσεις ότι το κοινωνικό αγαθό της υγείας μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο – καταναλωτικό προϊόν.
Η ΕΣΑΝ Α.Ε. χαρακτηρίστηκε από την ΠΟΕΔΗΝ ταφόπλακα με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες σήμερα δεν βρίσκονται στην ενδεδειγμένη κατάσταση.


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 97% αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην Αξιολόγηση. Πρώτα με την υπογραφή τους και μετά με την παράδοση των Φύλλων Αξιολόγησης στα Σωματεία.
Νικήσαμε αφού παρήλθαν οι προθεσμίες αξιολόγησης του αρχικού νόμου 4250/2014, δύο εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του τροποποιητικού νόμου 4281/2014.
Οι προϊστάμενοι των Οργανικών Μονάδων επέλεξαν να πάνε μαζί μας στο δίλλημα που τέθηκε από την ΠΟΕΔΗΝ, συμμετέχοντας μαζικά στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ διαφυλάσσοντας την επαγγελματική αξιοπρέπεια, και αποφεύγοντας ποινικές εμπλοκές. Σήμερα δεν υφίσταται ο νόμος της Αξιολόγησης αφού έχουν παρέλθει οι προθεσμίες. Διοικητές Νοσοκομείων που πιέζουν εκπρόθεσμα να γίνουν οι Αξιολογήσεις, αντιμετωπίζονται δυναμικά από τα Σωματεία και την ΠΟΕΔΗΝ. Συμμετείχαμε στην ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ της ΑΔΕΔΥ και προκηρύξαμε τη δική μας ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ αμέσως μετά την αρνητική απόφαση του Εφετείου για την ΑΔΕΔΥ.
Όμως κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή με βάσει την απειθαρχία, ανυπακοή. Ως εργαλείο χρησιμοποιούμε την εν λόγω μορφής δράσης. Είμαστε αποφασισμένοι να αρνηθούμε την συμμετοχή μας στην Αξιολόγηση ανεξάρτητα των αποφάσεων των Δικαστηρίων.
Είμαστε σε εγρήγορση αφού η κυβέρνηση μπορεί να νομοθετήσει ανά πάσα στιγμή νέες προθεσμίες.
Με το Σύστημα Αξιολόγησης η κυβέρνηση επιδιώκει να χειραγωγήσει κομματικά τη Δημόσια Διοίκηση. Οι τρείς στους δέκα προϊσταμένους χάνουν τη θέση τους και με ανάθεση θα τοποθετούνται οι κομματικά αρεστοί.
Επιδιώκει με το 15% των υπαλλήλων (ανεπαρκή προσόντα) να συστήσει δεξαμενή για νέες διαθεσιμότητες – απολύσεις και μειώσεις μισθών.
Από το νέο μισθολόγιο θα χάσουν όλοι οι υπάλληλοι, όλων των κατηγοριών.
Απαιτείται να μείνουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι οι εργαζόμενοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Επιδιώκουν να μας διασπάσουν με δήθεν ωφελημένους ώστε να μην υπάρξουν αντιστάσεις στις συμφωνίες τους με την ΤΡΟΪΚΑ.
Είναι αιτία πολέμου νέες μισθολογικές ανισότητες και παλεύουμε για αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών του συνόλου των εργαζόμενων.
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ την επαγγελματική Αξιοπρέπεια, το επαγγελματικό μέλλον, τα Δημόσια και Κοινωνικά αγαθά.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΕΑ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ από το καθήκον της Αξιολόγησης από 1 Νοέμβρη έως τέλους του χρόνου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
 • ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ στην 24ωρη Πανεργατική Πανελλαδική Απεργία που κήρυξαν ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 27 Νοεμβρίου 2014 και με το δικό μας Διεκδικητικό πλαίσιο
 • ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Νέα Απεργία – Αποχή από το καθήκον της Αξιολόγησης από 1 Νοέμβρη έως τέλους του έτους 2014
 • ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕ την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει ενδιάμεση μορφή κινητοποίησης (Συλλαλητήριο) σε περίπτωση που κατατεθεί Νομοσχέδιο στο Βουλή για την Υγεία που θα περιλαμβάνει νέες δυσμενείς ρυθμίσεις (ρυθμίσεις για την ΕΣΑΝ κ.α.)
 • ΣΥΣΚΕΨΗ Διοικητικών Συμβουλίων Σωματείων 6ης ΥΠΕ και μορφή κινητοποίησης ενάντια των διώξεων από την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και Διοικητών Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ
 • ΣΤΗΡΙΞΗ στον συνάδελφο Αθανάσιο Ζηλιαχόβαλη για την συνδικαλιστική δίωξη που υφίσταται από την Διοίκηση του Γ.Ν. Σερρών
Το Πρόγραμμα Δράσης ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑΝ Α.Ε. «το μαγαζί της Υγείας»
 • Επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν δωρεάν, προσιτή και καθολική πρόσβαση στους πολίτες
 • Χορήγηση των οφειλόμενων πρόσθετων αμοιβών παρελθόντων ετών αλλά και του τρέχοντος έτους
 • Κατάργηση της μεταφοράς των Κέντρων Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειας τέλους του έτους
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4250/2014, 4281/2014 ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 • Ανάκτηση Μισθολογικών απωλειών
 • Επαναλειτουργία των καταργημένων Νοσοκομείων
 • Επέκταση και αύξηση του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας
 • Κατοχύρωση και επέκταση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
 • Καμία αλλαγή στον Συνταξιοδοτικό Νόμο 1264/82
 • Καμία πολιτική ή συνδικαλιστική δίωξη εργαζόμενου
 • Κατάργηση των ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ και ανάκτηση των κοινωνικών, εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων των πολιτών της χώρας


ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Monday, October 27, 2014

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ

Αθήνα 24/10/2014

Οι τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε στις εργατογειτονιές της Αθήνας η πρώτη φθινοπωρινή νεροποντή δείχνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο ότι οι περικοπές των κοινωνικών δαπανών από τη συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ μας έχουν οδηγήσει στο χείλος της καταστροφής. Η Νίκαια, το Περιστέρι, το Ίλιο, το Καματερό, το Μενίδι, όλες οι εργατογειτονιές της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά πνίγηκαν κυριολεκτικά στο νερό, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές.

Οι φθινοπωρινές μπόρες δεν είναι «θεομηνία», είναι φυσικό φαινόμενο. Η πραγματική θεομηνία που προκαλεί τεράστιες καταστροφές, είναι η βάρβαρη πολιτική που εφαρμόζει η άθλια συγκυβέρνηση με τις ευλογίες της ΕΕ και του ΔΝΤ. Πολιτική που έχει διαλύσει όλες τις υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι στις γειτονιές της Αθήνας. Είτε πρόκειται για την απαραίτητη υποδομή και τα έργα που απαιτούνται για αντιπλημμυρική προστασία, είτε πρόκειται για τις απολύσεις στους ΟΤΑ που συρρικνώνουν το ανθρώπινο δυναμικό και τις υπηρεσίες.

Οι κυβερνήσεις των μνημονίων την τελευταία τετραετία, έχουν μειώσει τους πόρους των ΟΤΑ πάνω από 60% στερώντας πολύτιμους πόρους για τα έργα που ΄δεν έχουν γίνει. Ταυτόχρονα προωθούν επιπλέον 6.500 απολύσεις κατά κύριο λόγο από τους ΟΤΑ για να καλύψουν τις δεσμεύσεις τους στην τρόικα. Γι’ αυτό επιμένουμε ότι υπεύθυνη για την καταστροφή είναι η συγκυβέρνηση και η πολιτική τους.

Οι εργαζόμενοι έχουμε να δώσουμε σκληρούς αγώνες ενάντια σε αυτήν την πολιτική των περικοπών που καταστρέφει τις γειτονιές μας, στο βωμό της αποπληρωμής του χρέους και των τραπεζιτών. Να διεκδικήσουμε αυξήσεις στις δαπάνες για έργα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να διεκδικήσουμε λεφτά για τις εργατογειτονιές

Είναι ώρα να ξεσηκωθούμε με μαζικούς παρατεταμένους απεργιακούς αγώνες, με καταλήψεις και διαδηλώσεις για να ξεφορτωθούμε ετούτη την δολοφονική πολιτική και μαζί της και όσους την εφαρμόζουν.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάντια σε Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ, 7/11 6μμ ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Στις 7 Νοέμβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που τα ΜΑΤ της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, εισέβαλλαν στις 4 τα ξημερώματα στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγ. Παρασκευή και κατέλαβαν το κτίριο. Για την συγκυβέρνηση η εισβολή ήταν απαραίτητη αφού με κανένα τρόπο δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους αγωνιζόμενους της ΕΡΤ. Ούτε η έναρξη της ΔΤ, ούτε η κούραση, ούτε η έλλειψη χρημάτων κατάφεραν να φρενάρουν τον αγώνα της ΕΡΤ. Το ραδιομέγαρο ήταν η φωνή του κάθε αγωνιστή και η συγκυβέρνηση πίστεψε ότι με τα ΜΑΤ θα τη φίμωνε.
Διαψεύστηκαν. Εδώ και ένα χρόνο, μέσα από το ertopen, την ΕΤ3, και τους περιφερειακούς σταθμούς, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ συνεχίζουν να αγωνίζονται, να αντιστέκονται, να δίνουν φωνή σε όλη την αγωνιζόμενη κοινωνία απέναντι στη μαύρη προπαγάνδα της ΔΤ και της ΝΕΡΙΤ. Η εισβολή των ΜΑΤ στις 7 Νοέμβρη του 2013 όχι μόνο δεν σταμάτησε τον αγώνα της ΕΡΤ, αλλά πείσμωσε περισσότερο τους εργαζόμενους και συνέχισαν τον αγώνα για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής και της κυβέρνησης που την υλοποιεί.

Σε αυτόν τον ένα χρόνο φάνηκε με τον πιο καθαρό τρόπο το τί επιδίωκε η κυβέρνηση με την εισβολή. Τη δημιουργία ενός μηχανισμού προπαγάνδας της μνημονιακής τους πολιτικής, ενός πανηγυριού ημετέρων και ρουσφετιών, σκανδάλων και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος. Ακόμη και το Εποπτικό Συμβούλιο, που οι ίδιοι διόρισαν, δεν άντεξε σε αυτήν την κατάσταση και τους τα βρόντηξε. Επιβεβαιώθηκε πόσο δίκιο είχαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ όταν προειδοποιούσαν για το πού οδηγεί η πολιτική της συγκυβέρνησης.

Ένα χρόνο μετά τις 7 Νοέμβρη του 2013, η κυβέρνηση Σαμαρά, είναι απονομιμοποιημένη στη συνείδηση των εργαζόμενων, χωρίς να έχει καταφέρει να κάνει «το έκτρωμά» της να λειτουργήσει ουσιαστικά, ενώ αντίθετα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ συνεχίζουν στις επάλξεις του αγώνα, και μαζί με τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες όλους τους διαθέσιμους, έγιναν σύμβολο του παρατεταμένου αγώνα. Την Παρασκευή 7 Νοέμβρη 2014 στις 6μμ έξω από το Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής, οργανώνουν πανεργατικό συλλαλητήριο.

Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε σωματείο, ομοσπονδία, εργατικό κέντρο, τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλους τους μαζικούς φορείς να βρεθούν εκείνη την ημέρα στο πλευρό των αγωνιζόμενων της ΕΡΤ. Για να διαδηλώσουμε την αλληλεγγύη μας σε ένα αγώνα 17 μηνών, και να απαιτήσουμε να γυρίσουν όλοι οι εργαζόμενοι πίσω στις δουλειές τους.

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΡΤ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ στις 27/11/2014
Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με βάση την απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου (17-10-2014) προκηρύσσει 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014, σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα.
Η Γενική Απεργία αποτελεί σταθμό στο πρόγραμμα πολύμορφων παρατεταμένων κινητοποιήσεων που είναι ήδη σε εξέλιξη και θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα με συλλαλητήρια, Γενικές Συνελεύσεις στους χώρους εργασίας και απεργίες σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.
Είναι κοινή, πλέον, διαπίστωση πως αποτελεί στρατηγική επιδίωξη της Κυβέρνησης η συνεχής αποδιάρθρωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτή η επιδίωξη, επιχειρείται να συσκοτιστεί από την κυβερνητική ρητορική περί του «τέλους των Μνημονίων». Όμως, οποιαδήποτε προσπάθεια εξωραϊσμού δεν μπορεί να αντιστρέψει τη ζοφερή πραγματικότητα της συνεχούς επιδείνωσης της καθημερινότητας, κυρίως των λαϊκών στρωμάτων, αλλά και την εμμονή της Κυβέρνησης στη διαιώνιση των πολιτικών της ακραίας λιτότητας.
Έτσι το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεχιστεί η πολιτική της μείωσης των εισοδημάτων, με την άμεση μείωση των μισθών και των συντάξεων. Ειδικότερα για τους εργαζόμενους του Δημοσίου βασικό εργαλείο για την παραπέρα μείωση των εισοδημάτων τους θα αποτελέσει το «μισθολόγιο πείνας» που θα συνδέει το μισθό με την αξιολόγηση. Ταυτόχρονα γίνεται δραστική μείωση των οικογενειακών εισοδημάτων μέσω της υπερφορολόγησης των ιδιοκτησιών, με χαρακτηριστική περίπτωση τον ΕΝΦΙΑ.
Με την ίδια ένταση επιδιώκεται να προχωρήσουν οι 6.500 απολύσεις στο Δημόσιο, αλλά και δεκάδες χιλιάδες νέες απολύσεις που θα προκύψουν από την «αξιολόγηση» και τον «επανέλεγχο» των συμβάσεων.
Προαπαιτούμενο για την επικράτηση της βίαιης αναδιανομής των εισοδημάτων που προωθείται με τα αλλεπάλληλα μνημόνια είναι η εξουδετέρωση της συλλογικής έκφρασης των εργαζομένων. Αυτή επιχειρείται με τη συστηματική συκοφάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος αλλά και την ποινικοποίηση κάθε απεργιακής κινητοποίησης που απειλεί τις επιδιώξεις του μνημονιακού καθεστώτος- με την αμέριστη συμβολή της δικαστικής εξουσίας. Πρόκειται για το προοίμιο εφαρμογής του νέου συνδικαλιστικού νόμου, που θα αποσκοπεί στο δραστικό περιορισμό των συνδικαλιστικών ελευθεριών και κυρίως του απεργιακού δικαιώματος.
Ο λεγόμενος εκσυγχρονισμός του κράτους, με την εφαρμογή της αξιολόγησης συναντά σημαντικές αντιστάσεις της μεγάλης πλειονότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο, που συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες. Ο αγώνας μας αποκάλυψε το πραγματικό περιεχόμενο και το ρόλο της επιχειρούμενης αξιολόγησης, ως εργαλείο που ανοίγει την πόρτα σε μελλοντικές διαθεσιμότητες-απολύσεις, που επιβάλλει φτώχεια διαρκείας στην πλειονότητα των εργαζομένων, που αποδομεί και κατακερματίζει τις συλλογικές σχέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αναδιαρθρώνει το σύνολο του Δημοσίου προς το αντιδραστικότερο, ακριβώς για να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και του κεφαλαίου.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με τις κινητοποιήσεις μας διεκδικούμε:
 • Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις – Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη. Καμία σύνδεση μισθού και βαθμού.
 • Ακύρωση της «αξιολόγησης» και του «επανελέγχου» μετατροπής των συμβάσεων. Αποτροπή των απολύσεων και κατάργηση του ν. 4250/2014.
 • Επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων Δημοσίων Υπαλλήλων. Μόνιμη και σταθερή εργασία, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
 • Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας, φορολογίας με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
 • Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.
 • Υπεράσπιση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος.
 • Κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, τη διαγραφή του χρέους, τη δημόσια ιδιοκτησία και τον κοινωνικό έλεγχο του τραπεζικού συστήματος.
 • Ανατροπή των αντεργατικών μνημονιακών πολιτικών.
Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση ότι εάν επιχειρήσει να προωθήσει στη Βουλή τα νέα εξοντωτικά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων όπως το «μισθολόγιο πείνας» που επεξεργάζεται, την πλήρη ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος και την κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας με άμεση κήρυξη Απεργιακών κινητοποιήσεων για να ακυρώσουμε τους παραπάνω σχεδιασμούς.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΠΟΕΔΗΝ: ΓΙΑ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ


ΑΘΗΝΑ 17/10/2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3713

ΠΡΟΣ : ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τους ΔΕ Β. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η κυβερνητική πολιτική που διαρκώς σφίγγει την μέγγενη γύρω από τον λαιμό όλων των εργαζόμενων στον υγειονομικό χώρο με τις περικοπές μισθών, την εργασιακή εξουθένωση, την υπερεντατικοποίηση της εργασίας, τις προσπάθειες ιδιωτικοποίησης της Υγείας (δες ΕΣΑΝ ΑΕ) αποτελεί δυστυχώς πρόσφορο έδαφος υλοποίησης της λαϊκής ρήσης «διαίρει και βασίλευε»!!! Η προσπάθεια αυτή από όσους έχουν αντίστοιχα συμφέροντα και προσδοκούν την διάσπαση του πολυπληθέστερου εργατικού δυναμικού στο χώρο του Δημοσίου, δηλαδή του υγειονομικού προσωπικού, αποβλέπει ξεκάθαρα στον αποπροσανατολισμό από τα κοινά προβλήματα που μας ενώνουν, όλους εμάς που δίνουμε τον καθημερινό αγώνα για τον ασθενή σε τόσο αντίξοες εργασιακές συνθήκες.
Πρόσφατο κύημα αυτής της πολιτικής είναι και οι προσπάθειες δημιουργίας κλαδικής ψευτο-ομοσπονδίας για τους ΔΕ Β. Νοσηλευτών, τεχνική πάντως παλαιότερη ατυχώς δοκιμασμένη και γνώριμη σε όλους τους συναδέλφους (θυμηθείτε την δημιουργία ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ & ΠΑΣΟΝΟΠ εδώ και μερικά χρόνια), με αντίστοιχη επιθυμία διάσπασης. Αξίζει να αναρωτηθεί κανείς, τι είναι αυτό που φοβίζει τόσο στην διατήρηση της ενότητας όλων των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία;
Είναι γεγονός ότι από την αρχή της δημιουργίας του ΕΣΥ, ο κλάδος των ΔΕ Β. Νοσηλευτών αποτέλεσε και αποτελεί νευραλγικό σημείο αναφοράς για το σύστημα υγείας. Ας μην ξεχνάμε ότι ιδιαίτερα την δεκαετία του ’80 οι ΔΕ Β. Νοσηλευτών αποτελούσαν την αδιαμφισβήτητη πλειονότητα στις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες όλων των Νοσοκομείων, δεδομένου του μικρότερου αριθμού εργαζομένων διπλωματούχων Νοσηλευτών. Η εργασιακή τους εμπειρία στήριξε το σύστημα υγείας, βοηθώντας σε πολλές περιπτώσεις τους διπλωματούχους Νοσηλευτές να γεφυρώσουν το χάσμα από την θεωρία στην καθημερινή πρακτική. Ως προς αυτό τουλάχιστον, το σύστημα τους οφείλει αναγνώριση.
Στο πέρασμα όμως των χρόνων όλα αλλάζουν και εξελίσσονται παράλληλα με την επιστημονική γνώση που προσφέρεται σε υψηλότερο βαθμό στους ΤΕ, ΠΕ Νοσηλευτές μέσα από τα περιγράμματα σπουδών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τους ΔΕ Β.Νοσηλευτές μέσα από τις Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΤΕΝΣ, ΙΕΚ, Τεχνικά Λύκεια κ.α.). Αυτή την επιστημονική γνώση μπορεί κάποιος να την αποκτήσει με δεδομένο και ξεκάθαρο τρόπο, δηλαδή μόνο μέσα από συγκεκριμένα ακαδημαϊκά προγράμματα στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η γνώση αυτή δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση, δεν χαρίζεται και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει ως όψιμο «συνδικαλιστικό» επιχείρημα για την προώθηση ίδιων συμφερόντων. Γι’ αυτό και το μεγάλο διαχρονικά αίτημα των Σπουδαστών στις Μέσες Νοσηλευτικές Σχολές μέσω του Πανελλαδικού αντιπροσωπευτικού τους οργάνου στο οποίο συμμετείχαν και μέλη της σημερινής Διοίκησης της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν η δυνατότητα με κατατακτήριες εξετάσεις να φοιτήσουν στα ΤΕΙ. Όχι η ισοτίμηση των Μέσων Σχολών με τις Πανεπιστημιακές Σχολές. Είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογική η προσπάθεια εκμετάλλευσης του κλάδου ΔΕ Β. Νοσηλευτών μέσα από διαδικασίες παραπληροφόρησης ή σκοπίμως ελλιπούς ενημέρωσης. Αυτό μοιάζει να ακυρώνει τους συναδέλφους κατηγορίας ΔΕ που με προσωπικό κόστος (οικονομικό, ψυχικό) επέλεξαν να αναβαθμίσουν την γνωστική τους επάρκεια παρακολουθώντας ακαδημαϊκά προγράμματα στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Εξάλλου θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι με παρεμβάσεις της ΠΟΕΔΗΝ στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, οργανικές θέσεις ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων (τότε) κατέλαβαν υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με εμπειρία (Πρακτικοί Νοσοκόμοι, Επιμελητές Ασθενών κ.α.)
Η σημερινή διαμορφωμένη κατάσταση στα Ελληνικά Νοσοκομεία με τις τεράστιες ελλείψεις σε Νοσηλευτές που δυσκολεύουν την παροχή νοσηλείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στελέχωσης, επί της ουσίας απομυζεί και τις τελευταίες εφεδρείες αντοχής του πολυπαθούς αυτού κλάδου των ΔΕ Β. Νοσηλευτών, χρησιμοποιώντας τους τις περισσότερες φορές ως την οικονομικότερη λύση και υποχρεώνοντας τους σχεδόν καθημερινά να αναλαμβάνουν και εκτελούν καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
Στην περίοδο των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ κανένας υπάλληλος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας οποιασδήποτε κατηγορίας δεν βγήκε ωφελημένος.
 • Με το Νέο Μισθολόγιο (Ν.4024/2010) υπέστησαν όλοι μισθολογικές απώλειες. Ειδικά οι ΔΕ και ΥΕ. Στους Νοσηλευτές ΤΕ με 10 χρόνια υπηρεσίας ο μισθός μειώθηκε 250€ (από 1.565€ στα 1.312€) το μήνα. Στις μειώσεις θα πρέπει να προστεθούν οι απώλειες των Δώρων, του Επιδόματος Αδείας και τα διάφορα χαράτσια.
 • Πολυάριθμο Νοσηλευτικό Προσωπικό τέθηκε σε Διαθεσιμότητα από τα Νοσοκομεία που καταργήθηκαν.
 • Με την κατάπτυστη Αξιολόγηση του Ν.4250/2014, 4281/2014 το πολύπαθο Νοσηλευτικό Προσωπικό θα υποστεί την υποχρεωτική ποσοστιαία κατάταξη σε βαθμούς. Το 15% εξ’ αυτών θα κριθούν ανεπαρκείς υπάλληλοι, αν και εργάζονται μονοβάρδιες, σε συνθήκες εργασιακής εξουθένωσης, με τσαλαπατημένα τα εργασιακά δικαιώματα.
Παρά ταύτα το Κράτος δεν αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και μέσω της Αξιολόγησης τους εξευτελίζει επαγγελματικά.
Το ζήτημα λοιπόν οφείλει να τεθεί στην σωστή του βάση που είναι τα εξής:
 • Στελέχωση των νοσοκομείων με το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
 • Προώθηση και εφαρμογή του καθηκοντολογίου της κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας
 • Εφαρμογή ειδικού μισθολογίου για όλους τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία
 • Άμεση ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων στα ΒΑΕ, με αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση και ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά δικαιώματα (πχ 5έτη νωρίτερα σε σχέση με άλλους εργαζόμενους η πλήρης συνταξιοδότηση)
Οποιαδήποτε άλλη πρακτική όπως η μισθολογική μείωση των ΔΕ προς «όφελος» των ΤΕ, ΠΕ οφείλει να είναι καταδικαστέα και όχι αντικείμενο προς συζήτηση.
Κάποιοι έχουν δει το τυράκι και δυστυχώς όχι τη φάκα…
Η ΠΟΕΔΗΝ στρέφετε κατά των πρωτεργατών και μόνο της διάσπασης της ενότητας του Συνδικαλιστικού Κινήματος.
Ας μην σπεκουλάρουν οι διασπαστές!!!
Αναγνωρίζει την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το Νοσηλευτικό Προσωπικό όλων των κατηγοριών σε αντίξοες συνθήκες.
Αγωνίζεται διαρκώς για την θεσμική και μισθολογική αναβάθμισή του. Δεν θα επιτρέψει την καθιέρωση μισθολογίου που θα ενισχύει φαινόμενα εργασιακού κανιβαλισμού.
Είμαστε όλοι στο δρόμο.
Με Ενότητα.
Εξάλλου στη Διοίκηση της ΠΟΕΔΗΝ συμμετέχουν πολλοί ΔΕ Β.Νοσηλευτές.
Καλούμε τους Β.Νοσηλευτές με ενότητα να αγωνιστούν μαζί μας. Εξάλλου στα περισσότερα Πρωτοβάθμια Σωματεία στα Προεδρεία συμμετέχουν ΔΕ Β.Νοσηλευτές.
Δυναμώνουμε λοιπόν τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και την ΠΟΕΔΗΝ.Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝΑΠΕΡΓΙΑ 30/1Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΠΕΡΓΙΑ Σ.Ε.Ν.Ι. 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Συμπαράσταση στον αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας


Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΝΙ,
προκηρύσσουμε 24-ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ για την ΠΕΜΠΤΗ 30/10 προς διευκόλυνση των συναδέλφων να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που διοργανώνουν τα εκπαιδευτικά σωματεία (ΕΛΜΕ – Σύλλ. ΠΕ Ικαρίας-Φούρνων) με τους συλλόγους γονέων των νησιών μας στη Σάμο.
Θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στους προϊστάμενους ΠΕ και ΔΕ λόγω των κενών σε εκπαιδευτικούς που υπάρχουν στα σχολεία των νησιών μας.
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΤΩΡΑ – ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ!

Wednesday, October 15, 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΣ ΙΣΑ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΣΑ) - 2014

2011

Εγγεγραμένοι 18.943 ΨΗΦΙΣΑΝ

ΨΗΦΙΣΑΝ


8656

5684

ΕΓΚΥΡΑ
ΕΔΡΕΣ ΕΓΚΥΡΑ
ΕΔΡΕΣ

8374

5440ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΔΗ.Κ.Ι.-ΙΣΑ 2964 35,40% 6 2760 50,74% 9


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ 1266 15,12% 3 335 6,16% 1


ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Σ.Α. Ν.Ι.Κ.Ι. Ι.Σ.Α. 991 11,83% 2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΚΙΝΗΣΗ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ 475 5,67% 1 372 6,84% 1


ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΚΑ 446 5,33% 1 396 ΑΡΣΙ 7,20% 1
80 ΝΥΣΤΕΡΙ 1,47% 0
ΙΑΤΡΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 351 4,19 1 600 ΠΑΣΚ-Γ 11,03% 2


ΝΕΟΙ ΙΑΤΡΟΙ-ΚΙ.Ν.Ι. 316 3,77% 1
ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 315 3,76% 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 312 3,73% 1 218 4,01% 1


Κ.Ι.ΑΝ. ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ-ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 257 3,07%
176 3,24% 1


ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΑ.ΣΥ. 167 1,99%
292 5,37% 1


ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ 145 1,73%

ΝΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 125 1,49%


67 ανεξαρτητος 1,23%
144 ιατρικος συναγερμός 2,65%
ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΧΑ 244 2,91%