6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

6 ΟΚΤΩΒΡΗ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Tuesday, September 26, 2017

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου των προϊσταμένων όλων των τμημάτων του νοσοκομείου μας και
τη Γενική Συνέλευση όλων των εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου,
ομόφωνα αποφασίστηκε από προϊστάμενους και λοιπό προσωπικό να παραδοθούν όλα τα φύλλα αξιολόγησης στο Σωματείο
και σε καμία περίπτωση να μην περάσει η αντεργατική τροπολογία της Γεροβασίλη.Οι ΓΣ

No comments: